Kurser

Kurserne på hjemmesiden stilles af Jyske Bank og er vejledende. Kurserne opdateres hvert kvarter med 15 minutters forsinkelse, og der vises kun kurser, hvis de er pr dags dato. De opdateres ikke efter kl. 22.00.

Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0060780609
99,24 99,64 99,44 0,05% 2,25 %
DK0060779866
103,50 103,90 103,68 0,08% 6,57 %
DK0060781094
105,35 105,75 105,56 0,08% 10,07 %
DK0060780799
105,55 105,95 105,74 0,12% 13,21 %
DK0060779783
107,40 107,80 107,59 0,11% 16,61 %
DK0060840874
- - 99,39 0,01% -0,90 %
DK0060259356
120,00 120,50 120,25 0,06% 2,37 %
DK0060259430
139,70 140,20 139,96 0,08% 6,64 %
DK0060259786
165,25 165,90 165,58 0,09% 9,94 %
DK0060780872
106,10 106,55 106,31 0,11% 13,27 %
DK0060259513
185,60 186,25 185,91 0,09% 16,97 %
DK0060990091
- - 103,54 0,08% 6,59 %
DK0060990174
- - 106,39 0,08% 10,14 %
DK0060990257
- - 107,87 0,12% 13,31 %
DK0060990331
- - 110,39 0,11% 16,76 %
DK0060780955
- - 102,40 0,04% 1,50 %
DK0060780526
- - 118,21 0,31% 23,23 %
Indre værdi opdateret kl. 12:01.
År til dato opdateret 19.09.2019.

Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Afdeling Salg Køb Indre værdi Ændring År til dato
DK0060141513
- - 124,47 0,04% -1,02 %
DK0060780286
99,28 99,64 99,45 0,05% 2,54 %
DK0060780013
102,40 102,75 102,57 0,08% 6,90 %
DK0060780443
103,50 103,90 103,70 0,12% 10,19 %
DK0060780369
105,45 105,85 105,66 0,14% 13,23 %
DK0060779940
101,75 102,15 101,96 0,16% 16,15 %
Indre værdi opdateret kl. 13:01.
År til dato opdateret 19.09.2019.

Forklaring

Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 9.30 og kl. 17.00. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden.

Der gælder særlig opdateringsfrekvens for Jyske Invest FX Alpha II KL, se længere nede på siden.

Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden.

Købs- og salgskurs

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Portefølje stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.

År-til-dato (ÅTD)

År til dato – viser afkastet fra den 1. januar i år til den senest officielle indre værdi beregnet på baggrund af gårsdagens lukkekurser. Det vil sige, at denne visning bliver kun opdateret én gang dagligt. Afkastet beregnes således IKKE på baggrund af den indre værdi der vises i ovenstående tabel.

Særlig om FX Alpha II KL 

Indre værdi på FX Alpha II KL stilles en gang dagligt omkring kl. 9.40. Købs- og salgskurser stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi.