Forklaring til afkast

Årssatserne viser afdelingernes afkast fra den 1. januar til og med den 31. december i det pågældende år. 

Afkastene er før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger.