Politik for Ansvarlig investering fra Jyske Invest / Politik for Ansvarlig investering fra Jyske Invest

Politik for Ansvarlig investering fra Jyske Invest

Gælder for alle foreninger administreret af Jyske Invest Fund Management A/S.

I Jyske Invest foreningerne ser vi det som vores primære ansvar at optimere investorernes afkast bedst muligt. Jyske Invest foreningerne tager samfundsansvar i forbindelse med investeringer, hvilket indebærer, at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) indgår i investeringsbeslutningerne.

Grundlaget for Jyske Invest foreningernes arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlig investering (Principles for Responsible Investment (PRI)). UN PRI er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer og efterlevelse af seks centrale principper for ansvarlige investeringer.

Jyske Invest foreningerne samarbejder med andre investorer om at udøve aktivt ejerskab i forhold til selskaber med ESG-udfordringer.

Jyske Invest Fund Management A/S har en aftale med en ekstern rådgiver, hvorfra Jyske Invest Fund Management A/S to gange årligt modtager en screeningrapport over selskaber med alvorlige overskridelser af internationale normer eller konventioner.

ESG-forhold inddrages også ved investering i statsobligationer. Jyske Invest foreningernes investeringer i statsobligationer overholder internationale sanktioner og forbud vedtaget af FN og EU.

I forbindelse med vurdering af rapporterne fra den eksterne rådgiver samt drøftelse og beslutninger omkring bidraget til samarbejdet med andre investorer om aktivt ejerskab og i det hele taget agere i situationer med ESG-udfordringer, har Jyske Invest Fund Management A/S mulighed for at trække på rådgivning og sparring fra  etableret internt forum, som hurtigt kan træde sammen og afgøre, hvordan Jyske Invest Fund Management A/S hurtigt kan være i stand til at forholde sig til den enkelte investering eller det enkelte selskab.

Ansvarlighed i valget af investeringer er en meget kompliceret sag. Der er langt fra enighed om, hvad der er ansvarlig investering. Investorer, myndigheder, medier, politikere og interesseorganisationer har forskellige opfattelser heraf. Jyske Invest foreningerne vil ikke lade sig binde af bestemte konventioner eller internationale chartre. Jyske Invest Fund Management A/S ønsker selv at vurdere, hvilke selskaber og brancher som er samfundsmæssigt ansvarlige at investere i.

Den ansvarlige investeringspolitik kan findes på foreningernes hjemmesider. Jyske Invest foreningerne kommunikerer i hel- og halvårsrapporter om den seneste udvikling på området. I disse rapporter kommunikerer Jyske Invest foreninger om status på arbejdet med aktivt ejerskab herunder antallet af sager og udviklingen.

Den ansvarlige investeringspolitik er vedtaget af bestyrelsen for Jyske Invest den 11. juni 2019. Det er den til enhver tid af bestyrelsen vedtagne politik, som gælder.