Dæmpet akk KL - Overblik

120,25

Indre værdi
kl. 12:01

0,06%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Traditionelle obligationer: 40 % - 100%
  • Højrenteobligationer: 0% - 40%
  • Alternativer 0% - 20%

Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved et benchmark

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Benchmark

80% NDEA Blended Short- and medium term bonds
10% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
5% JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)
5% JPM GBI-EM Global Diversified

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

01.02.2011
DK0060259356
Nej
Nej
Ja
Pension, frie midler, selskaber og virksomhedsskat
Blandet
30.08.2019
603.138.000 DKK
38278711