Hjæp til skatten - ordforklaringer

Hvad betyder aktieindkomst?

Aktieindkomst er den samlede betegnelse for aktieafkast, der enten fremkommer ved et løbende aktieudbytte eller som en kapitalgevinst på beviset.

Hvordan beskattes aktieindkomst

Beskatningen afhænger af, hvor stor den årlige aktieindkomst er (2021 satser):

  • < 56.500 kr. årligt beskattes med 27%
  • > 56.500 kr. årligt beskattes med 42%

Husk: Grænserne er det dobbelte for ægtefæller.


Hvad betyder kapitalindkomst?

Kapitalindkomst kan være:

  • Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger
  • Gevinst og tab på beviser i obligationsbaserede investeringsafdelinger og akkumulerende afdelinger

Fradragsværdien af negativ nettokapitalindkomst er ca. 25% eller 33%.

Positiv nettokapitalindkomst beskattes i intervallet 37-42% (2021). Positiv nettokapitalindkomst under en bundgrænse på 46.800 kr. (93.600 kr. for ægtefæller) beskattes maksimalt med 37%.


Hvad betyder lagerprincippet?

Lagerprincippet betyder, at investor beskattes af forskellen mellem bevisets kursværdi ved årets begyndelse og kursværdien ved årets slutning. Hvis beviset købes i løbet af året, er det forskellen mellem købssummen og ultimoværdien, der beskattes. Sælges beviset i løbet af året, er det forskellen mellem primoværdien og salgssummen, der beskattes. Købes og sælges beviset i løbet af året, er det forskellen mellem købesummen og salgssummen, der beskattes.