100,52

Indre værdi
kl. 09:32

-0,10%

Ændring

Profilen

Andelsklassen henvender sig til investorer, der er depotførende i Jyske Bank A/S og til investorer, som har indgået en aftale med Jyske Capital (kapitalforvaltningsområdet i Jyske Bank A/S) herom.

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på aktier. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Aktier: 60% - 100%
  • Traditionelle Obligationer: 0% - 15%
  • Højrenteobligationer: 0% - 20%
  • Alternative investeringer: 0% - 25%

Formålet med porteføljestyringen er at optimere den samlede porteføljes afkast/risikoforhold gennem målrettet aktiv allokering, udvælgelse af specifikke investeringer og anvendelse af alternative investeringsmuligheder.

Formålet med porteføljestyringen er således løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens reference indeks.

Derudover er det målet, at have særligt fokus på at mildne effekten af kursfald i perioder med faldende markeder.

Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risikosammenligning anvendes et referenceindeks.

Referenceindekset består af:

66% MSCI ACWI Net Total Return USD Index
10% OMX Copenhagen Cap_GI
9% Nordea Constant Maturity 5Y DK Governmn Bond Index
5% CIBOR 3 month + 4%
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
2.5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged DKK
2.5% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

Referenceindeks har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

03.05.2017
DK0060779783
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Blandet
31.12.2022
1.216.214.000 DKK
31.12.2022
1.334.846.000 DKK
38278711