Balanceret akk KL - Overblik

165,58

Indre værdi
kl. 12:01

0,09%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en portefølje af obligationer og aktier, typisk med hovedvægten på obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Aktier: 20% - 60%
  • Traditionelle Obligationer: 20% - 70%
  • Højrenteobligationer: 0% - 20%
  • Alternative investeringer: 0% - 25%

Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved et benchmark.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Benchmark

50% Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx
40% MSCI All Country World Net Total Return
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
2.5% JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)
2.5% JPM GBI-EM Global Diversified

Benchmark har været gældende siden: 03.04.2017

Fakta

01.02.2011
DK0060259786
Nej
Nej
Ja
Pension, frie midler, selskaber og virksomhedsskat
Blandet
30.08.2019
11.497.363.000 DKK
38278711