175,34

Indre værdi
18.06.2021

-0,07%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en portefølje af obligationer og aktier, typisk med hovedvægten på obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Aktier: 20% - 60%
  • Traditionelle Obligationer: 20% - 70%
  • Højrenteobligationer: 0% - 20%
  • Alternative investeringer: 0% - 25%

Formålet med porteføljestyringen er at optimere den samlede porteføljes afkast/risikoforhold gennem målrettet aktiv allokering, udvælgelse af specifikke investeringer og anvendelse af alternative investeringsmuligheder.

Formålet med porteføljestyringen er således løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens reference indeks.

Derudover er det målet, at have særligt fokus på at mildne effekten af kursfald i perioder med faldende markeder.

Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risikosammenligning anvendes et referenceindeks.

Referenceindekset består af:

50% Nordea Constant Maturity 5Year Government Bond Idx
40% MSCI All Country World Net Total Return
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
2.5% JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)
2.5% JPM GBI-EM Global Diversified

Referenceindeks har været gældende siden: 03.04.2017

Fakta

01.02.2011
DK0060259786
Nej
Nej
Ja
Pension, frie midler, selskaber og virksomhedsskat
Blandet
31.05.2021
12.281.080.000 DKK
38278711