95,55

Indre værdi
kl. 09:32

-0,09%

Ændring

Profilen

Afdelingen henvender sig til investorer, der er depotførende i Jyske Bank A/S og til investorer, som har indgået en aftale med Jyske Capital (kapitalforvaltningsområdet i Jyske Bank A/S) herom.

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på aktier. Der er desuden mulighed for at investere i alternative investeringsstrategier samt i råvarerelaterede produkter. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andre investeringsfonde, afledte finansielle instrumenter og strukturerede obligationer.

Afdelingen kan optage lån og anvende afledte finansielle instrumenter til gearing.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Aktier: 60% - 100%
  • Traditionelle obligationer: 0% - 40%
  • Højrenteobligationer: 0% - 20%
  • Råvarer 0 – 20%
  • Alternative investeringer: 0% - 25%

For øvrige investeringsrammer – herunder gearingsrammer – se investoroplysninger.

Formålet med porteføljestyringen er at optimere den samlede porteføljes afkast/risikoforhold gennem målrettet aktiv allokering, udvælgelse af specifikke investeringer og anvendelse af alternative
investeringsmuligheder.

Formålet med porteføljestyringen er således løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens reference indeks.

Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risikosammenligning anvendes et referenceindeks.

Referenceindekset består af:

66% MSCI ACWI Net Total Return USD Index
10% OMX Copenhagen Cap_GI
9% Nordea Constant Maturity 5Y DK Governmn Bond Index
5% CIBOR 3 month + 4%
5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
2.5% JPMorgan EMBI Global Diversified Comp Hedged DKK
2.5% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD

Referenceindeks har været gældende siden: 01.09.2021

Fakta

16.05.2017
DK0060779940
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Blandet
31.12.2022
657.102.000 DKK
29520992