Stabil akk KL - Overblik

139,96

Indre værdi
kl. 12:01

0,08%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer og aktier med hovedvægten på obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og aktier samt indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Aktier: 0% - 40%
  • Traditionelle obligationer: 40% - 80%
  • Højrenteobligationer: 0% - 30%
  • Alternative investeringer: 0% - 25%

Formålet med porteføljestyringen er at give et afkast, som ligger over eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast målt ved et benchmark.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Benchmark

65% NDEA Blended Medium- and long term bonds
20% MSCI All Country World Net Total Return
7.5% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
3.75% JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)
3.75% JPM GBI-EM Global Diversified

Benchmark har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

01.02.2011
DK0060259430
Nej
Nej
Ja
Pension, frie midler, selskaber og virksomhedsskat
Blandet
30.08.2019
10.180.403.000 DKK
38278711