Strategi for Multi Asset

Vi tror på aktiv management

Vores grundlæggende investeringsfilosofi er, at de finansielle markeder agerer effektivt på lang sigt men ikke fuldt effektivt på kort sigt. Det forsøger vi at udnytte gennem aktiv investeringsmanagement til at skabe et risikojusteret merafkast set i forhold til en markedsportefølje. Vi mener, at aktiv management bedst effektueres i vores overordnede allokering i blandede mandater ved at anvende systematiske investeringsprocesser. 

Vores processer kombinerer kvantitative signaler baseret på egenudviklede og validerede modeller og kvalitativ analyse af markedet. De faste beslutningsprocesser sikrer en systematik i beslutningerne og mindsker risikoen for, at beslutningerne alene ”drives” af markedspsykologien. 

Kvantitative modeller og kvalitativ analyse

Den kvantitative del af investeringsprocessen består af en lang række makro- og markeds-relaterede modeller og indikatorer. Målet er en indikation af, hvilke aktivklasser der skal overvægtes og undervægtes i forhold til det underliggende benchmark, som bliver bestemt af risikoprofilen. 

Den kvantitative del af investeringsprocessen kører separat fra den kvalitative del og giver signaler omkring både den taktiske og strategiske allokering. Vi mener dog ikke, at modeller kan stå alene, og signalerne udgør derfor kun en del af det endelige beslutningsgrundlag.

I den kvalitative del af investeringsprocessen arbejder vi dybere med blandt andet scenarie og temaanalyser samt en række forskellige makro- og markedsanalyser. Den kvalitative del af investeringsprocessen har til formål at bearbejde de informationer, der ikke bliver fanget i de kvantitative modeller.

Teamsamarbejde styrker vores beslutninger

Når investeringsbeslutningerne skal træffes, sker det i teamet af porteføljeforvaltere på baggrund af en samlet vurdering af de ovenstående modeller og analyser. Det er vores erfaring, at kombinationen af de enkelte porteføljemanageres spidskompetencer og et struktureret teamsamarbejde leder til stærkere og mere velfunderede beslutninger. Porteføljemanagerne er herefter på porteføljeniveau ansvarlige for at implementere de overordnede investeringsbeslutninger truffet af teamet.