Risici - disciplin og struktur er vigtig

Vi ser det som en stor tillidserklæring, når investorerne lægger deres investeringer i vores hænder. Derfor er en af vores vigtigste opgaver at være opmærksom på de markedsrelaterede og interne operationelle risici, som kan forekomme i driften af en investeringsforening. Det kræver en disciplineret og struktureret tilgang til risici.

Som investor skal du være bekendt med, at investering i en afdeling i Jyske Invest altid medfører udstederspecifik-, likviditets- og modpartsrisiko samt risici forbundet med investeringsbeslutningerne og driften af foreningen. Under hver afdeling kan du læse mere om de risici, som er specifikke for den pågældende afdeling. Alle de nævnte risici kan have indflydelse på investeringernes værdi og er nærmere beskrevet her under risikofaktorer.

Vores risikoansvarlige har et stort ansvar

Vi har udnævnt en risikoansvarlig, som har det overordnede ansvar for risikostyringen i hele Jyske Invest. Opgaven består i at identificere, vurdere, overvåge og rapportere risici, så vi hele tiden har mulighed for at være bevidste om og håndtere flest mulige risici. Den risikoansvarlige har også ansvaret for at sikre, at vores opgørelsesprincipper og modeller tager højde for kendte risici.

Herudover indgår risikovurderinger som et naturligt element i porteføljemanagernes beslutninger om investeringer.