Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Portefølje

12.06.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Portefølje er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  •  Indirekte handelsomkostninger er reberegnet.

Læs prospektet under Materiale