Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Portefølje

25.03.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Portefølje er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

• FX Alpha KL under afvikling udgår fra prospektet.
• Forventet finanskalender er opdateret.

Læs prospektet under Materiale