Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Portefølje

02.05.2019

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Portefølje er opdateret.

 

De væsentligste ændringer er:

 

  • Afsnit 6.6 Yderligere investeringsmuligheder er blevet opdateret, så Credit Linked Notes er et investerbart instrument.
  • I afsnit 25 er der tilføjet de maksimale administrationsomkostninger i de investeringsforeninger, som afdelingerne investerer i.
  • Aktuel ÅOP er reberegnet for afdelingerne/andelsklasserne Vækst udl, Jyske Munnypot Vækst udl og Dynamisk akk KL på grund af ændringer i porteføljesammensætningen. Aktuel ÅOP i de nævnte afdelinger er steget med 0,05

Læs prospektet under Materiale