Opdatering af Investoroplysninger i Kapitalforeningen Jyske Portefølje

23.04.2021

Kapitalforeningen Jyske Portefølje har ajourført Investoroplysninger.

De væsentligste ændringer er:

  •  Alle afdelinger har fået tilføjet længden på den periode, hvor afkastet måles over.
  •  Afdelingen PB Dynamisk udl KL har fået tilrettet afsnittene ”Investeringsstrategi og investeringsmålsætning”, ”Fremgangsmåder når afdelingen investerer” og ”Gearing” så det matcher de tre øvrige afdelinger.
  •  Revisor er ændret til EY Godkendt Revisionspartnerselskab.


De opdaterede Investoroplysninger kan ses under Materiale.