Opdatering af Investoroplysninger i Kapitalforeningen Jyske Portefølje

25.03.2021

Kapitalforeningen Jyske Portefølje har ajourført Investoroplysninger.

De væsentligste ændringer er:

• PB Dæmpet udl KL i likvidation udgår fra Investoroplysninger.
• Forventet finanskalender er opdateret.

De opdaterede Investoroplysninger kan ses under Materiale.

Investoroplysninger om afdelingen FX Alpha II KL i likvidation udgår i sin helhed, da afdelingen er endelig afviklet.