Selskabsmeddelelse vedrørende beslutning om at indstille til afvikling af afdelingen FX Alpha II KL

11.11.2020

Selskabsmeddelelse om forslag om afvikling af afdelingen FX Alpha II KL under Kapitalforeningen Jyske Portefølje

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Portefølje har på bestyrelsesmøde den 11. november 2020 besluttet at indstille til afviklingen af FX Alpha II KL i henhold til §§ 140 og 141 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. 

Se selskabsmeddelelse