Meddelelse om opdatering af Investoroplysninger i Kapitalforeningen Jyske Portefølje

02.05.2019

Kapitalforeningen Jyske Portefølje har ajourført Investoroplysninger for Øvrige afdelinger.

De væsentligste ændringer i Investoroplysninger for øvrige afdelinger er:

  • Aktuel ÅOP er reberegnet for afdelingerne PÅ Balanceret udl KL, PB Dynamisk udl KL og PB Vækst udl KL på grund af ændringer i porteføljesammensætningen. Aktuel ÅOP i de nævnte afdelinger er faldet med 0,05-0,09

De opdaterede Investoroplysninger kan ses under Materiale