Morningstar rating

Morningstar Rating tager udgangspunkt i det afkast, en afdeling har præsteret set i forhold til andre afdelinger i samme kategori. En Morningstar rating beregnes for tre, fem og ti år. Hvis en afdeling har eksisteret i ti år, vil den altså få tre forskellige ratings. Den samlede rating af en afdeling er et vægtet gennemsnit af de tre. Ratingen for ti år udgør 50 procent af den samlede rating, mens ratingen for fem og tre år udgør hhv. 30 og 20 procent.

Morningstar Rating er baseret på historiske afkast. Bemærk, at tidligere afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Antallet af stjerner

Hver afdeling tildeles stjerner i forhold til den relevante kategori og tidsperiode:

Antal stjerner Placering i kategori
5 stjerner Top 10% i Morningstar Kategori™
4 stjerner Næste 22,5% i Morningstar Kategori™
3 stjerner Middel 35% i Morningstar Kategori™
2 stjerner Næste 22,5% i Morningstar Kategori™
1 stjerne Bund 10% i Morningstar Kategori™
Kilde: morningstar.dk

Ratings beregnes hver måned og kan derfor svinge i takt med udsvingene i en afdelings relative resultater.

Ikke alle afdelinger får en rating

For at en afdeling kan få en rating skal den opfylde flere forskellige betingelser. Det betyder også, at der er afdelinger, der ikke rates af Morningstar. Det er afdelinger hvor:

  • Afdelingen er yngre end tre år
  • Der er for få oplysninger til rådighed
  • Der er for få sammenlignelige afdelinger
  • Der er sket så store og varige ændringer i afdelingens investeringsstrategi eller porteføljefordeling, at tidligere resultater/afkast ikke længere er relevante.