Afvikling af FX Alpha KL i Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Kundeefterspørgslen efter beviser i FX Alpha KL har ikke levet op til forventningerne, og afdelingens porteføljerådgiver ønsker at nedlægge den investeringsstrategi, som afdelingen anvender. Bestyrelsen har endvidere vurderet, at det ikke er sandsynligt at finde en anden relevant rådgiver for den resterende formue i afdelingen. Derfor har bestyrelsen indstillet at afvikle afdelingen.

Hvad betyder det for investorerne i afdelingen?

For investorer med beviser i afdelingen medfører det, at deres beviser bliver indløst, og provenuet fra salget bliver sat ind på investorernes konti. Indløsningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen.

Afviklingen er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2020 og der er efterfølgende opnået godkendelse fra Finanstilsynet til forenklet godkendelse.

Hvornår sker det?

  • Deb 29. januar 2021: Sidste mulighed for handel med beviser
  • Den 1. februar 2021: Suspension for handel med beviser indtil afviklingen finder sted.
  • Den 2. februar 2021: Opgørelsesdagen – bevisernes værdi ved slutningen af dagen afgør, hvilken værdi der udbetales.
  • Den 5. februar 2021: VP Securities kører afviklingen i deres systemer.
  • Den 8. februar 2021: Beviserne figurerer ikke længere i investorernes depoter, og pengene går ind på investorernes konti.

Handel med beviser i afdelingen vil være suspenderet fra og med mandag den 1. februar 2021.

Slutopgørelse

Når opgørelsen af afdelingens slutværdi er blevet gennemført og afviklingen er kørt af VP Securities vil informationerne kunne ses i tabellen nedenfor.

Afdelingsnavn ISIN-kode Afviklingskurs Dato
FX Alpha KL under afvikling  DK0060141513  98,286919  08.02.2021

Spørg din rådgiver

Har du beviser i den ophørende afdeling, kan du kontakte din investeringsrådgiver for at høre nærmere om, hvilke afdelinger der kan være interessante for dig i stedet.

Mere information

Vi opdaterer løbende hjemmesiden med mere information om ændringerne.

Downloads